علف کش 


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


اکسی فلورفن  (گل)24% مایع اگریمن

اکسی فلورفن (گل)24% مایع اگریمن

 علفکش علف کشی از گروه دی فنیل اترها است.به صورت پیش رویش یا پس رویش کاربرد دارد.برای بعضی زراعتها مانند سویا وپسته ممکن است تاثیر فیتوتوکسیسیته ..

169,000 تومان

اکسی فلورفن  (گل)24% مایع گل سم

اکسی فلورفن (گل)24% مایع گل سم

 علفکش علف کشی از گروه دی فنیل اترها است.به صورت پیش رویش یا پس رویش کاربرد دارد.برای بعضی زراعتها مانند سویا وپسته ممکن است تاثیر فیتوتوکسیسیته ..

97,000 تومان

بنتازون (48% اس ال) مشکفام

بنتازون (48% اس ال) مشکفام

علف کش انتخابی، پس رویشی، تماسی که برای کنترل علفهای هرز در مزارع مصرف می شود...

104,000 تومان

بنتازون (48% اس ال) چین

بنتازون (48% اس ال) چین

علف کش انتخابی، پس رویشی، تماسی که برای کنترل علفهای هرز در مزارع مصرف می شود...

0 تومان

بوتاکلر (60% ای سی) مشکفام

بوتاکلر (60% ای سی) مشکفام

علف کش انتخابی، سیستمیک، بازدارنده سنتز پروتئین..

0 تومان

تري بنورون متيل%75 گرانول (گرانستار)  گیاه

تري بنورون متيل%75 گرانول (گرانستار) گیاه

تري بنورون متيل علفكشي از گروه سولفونيل اوره كه مانع تقسيم سلولي به وسيله جلوگيري از بيوسنتز اسيدهاي آمينه ضروري والين و ايزولوسين، باعث جذب از طريق ا..

0 تومان

تریفلورالین 48% اکسیر

تریفلورالین 48% اکسیر

علف کش انتخابی  از گروه دی نیتروآنیلین جهت کنترل علف های هرز پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا که از طریق هیپوکوتیل جذب شده و با ایجاد اختلال در..

0 تومان

تریفلورالین 48% مشكفام

تریفلورالین 48% مشكفام

علف کش انتخابی  از گروه دی نیتروآنیلین جهت کنترل علف های هرز پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا که از طریق هیپوکوتیل جذب شده و با ایجاد اختلال در..

0 تومان

توفوردی + ام سی پی آ گل شیمی

توفوردی + ام سی پی آ گل شیمی

علف کش توفوردی + ام سی پی آ گل شیمی، علف کشی است هورمونی، سیستمیک، انتخابی و بازدارنده رشد از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید..

51,000 تومان

متری بوزین 70% پودر وتابل (1397)

متری بوزین 70% پودر وتابل (1397)

علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و تعدادی از کشیده برگ ها در مزارع سویا و سیب زمینی..

207,500 تومان

نابواس (ستوکسی دیم)  12.5%  ژاپنی گل سم

نابواس (ستوکسی دیم) 12.5% ژاپنی گل سم

ستوکسی دیم برای مبارزه با علفهای هرز کشیده برگ (سورف در چغندر) و پیاز به ثبت رسیده است...

74,000 تومان

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون مشکفام

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون مشکفام

علف کش انتخابی علیه علف های هرز نازک برگ در مزارع چغندر قند، پیاز و کلزا..

0 تومان

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون گلشیمی

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون گلشیمی

علف کش انتخابی علیه علف های هرز نازک برگ در مزارع چغندر قند، پیاز و کلزا..

73,000 تومان

پاراکوات 20% مشکفام

پاراکوات 20% مشکفام

علف کش تماسی و غیر انتخابی برای مبارزه با علف های هرز یک ساله درختان میوه، سیب زمینی، سس یونجه و شبدر..

33,000 تومان

پاراکوات دیکلراید 20% چین

پاراکوات دیکلراید 20% چین

علف کش تماسی و غیر انتخابی برای مبارزه با علف های هرز یک ساله درختان میوه، سیب زمینی، سس یونجه و شبدر..

35,000 تومان

گلای فوزیت (41% اس ال) مشکفام

گلای فوزیت (41% اس ال) مشکفام

علف کش سیستمیک برای از بین بردن علف های هرز یک ساله و چند ساله در باغات مرکبات میوه، تاکستان ها، مزارع نیشکر و.....

36,000 تومان

گلای فوزیت (41% اس ال) چین

گلای فوزیت (41% اس ال) چین

علف کش انتخابی-سیستمیک با جذب از طریق شاخ و برگ گیاه بر سیستمهای آنزیمی   تداخل ایجاد کردن در سنتر اسیدهای آمینه..

0 تومان

گلای فوزیت 41%  SL اگریمن

گلای فوزیت 41% SL اگریمن

میزان مصرف گلیفوزیت بسته به نوع علف هرز و مرحله رشدی آن 4 تا 15 لیتر در هکتار می باشد. کاربرد در باغ های میوه باید در زمانی که وزش باد کم و رطوبت خاک ..

48,000 تومان

گلای فوزیت 41% مایع اکسیر

گلای فوزیت 41% مایع اکسیر

علف کش سیستمیک برای از بین بردن علف های هرز یک ساله و چند ساله در باغات مرکبات میوه، تاکستان ها، مزارع نیشکر و.....

0 تومان

نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)