کنه کش مشکفام فارس

کنه کش مشکفام فارس
کنه کش شرکت مشکفام فارس

مقایسه کالا (0)


آبامکتین1/8% مشکفام
ارتوس  (فن پیروکسی میت) 5% مشکفام Japan

ارتوس (فن پیروکسی میت) 5% مشکفام Japan

کنه کش با خاصیت تماسی و نفوذی بالا با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم کنه قرمزمرکبات، کنه های تارعنکبوتی درختان میوه سردسیری وکنه ..

0 تومان

تترادیفون (7.52% ای سی) مشکفام (1397)

تترادیفون (7.52% ای سی) مشکفام (1397)

کنه کش غیر سیستمیک از گروه دیفنیل با اثر طولانی..

0 تومان

فن پروپاترین (دانيتل) 10% امولسیون مشکفام

فن پروپاترین (دانيتل) 10% امولسیون مشکفام

حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری..

0 تومان

هگزی تیازوکس (نيسيرون) 10% مشكفام

هگزی تیازوکس (نيسيرون) 10% مشكفام

کنه کش تماسی گوارشی و نفوذی با اثرتخم کشی ،لاروکشی و شفیره کشی ،علیه کنه قرمز مرکبات..

0 تومان

پروپارژیت 57% امولسیون مشکفام

پروپارژیت 57% امولسیون مشکفام

کنه کشی غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی، مؤثر بر روی کلیه مراحل رشدی(بالغ-پوره-نمف) کنه ها..

62,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)