کود جامد IFTC

کود جامد شرکت IFTC آمریکا


مقایسه کالا (0)


تروفرت 12.36.12

تروفرت 12.36.12

تروفرت 12-36-12 كود فسفر بالا  است كه در زمان نیاز به فسفر بیشتر مي توان از آن استفاده كرد. تروفرت فاقد كلر، سديم و فلزات سنگين بوده و مناسب ..

0 تومان

تروفرت 20-20-20

تروفرت 20-20-20

آهنرویميزان (ppm)320120عناصر پر مصرففسفرمنیزیمدرصد200/220 - 20 - Truefert 20رنگقهوه ایشيوه مصرففواصل مصرف2 kg/1000آبياري قطره ايهر دو هفته يكبار15-25 ..

0 تومان

تروفرت 30-5-15

تروفرت 30-5-15

آهنروی1500100عناصر پر مصرففسفرمنیزیمدرصد50/2میزان مصرف700-1000 g/10001 kg/1000 m215-20 kg/ha..

0 تومان

تروفرت 52-0-0سولفات پتاسیم  (1397)

تروفرت 52-0-0سولفات پتاسیم (1397)

پتاسیمآهنروی52 %1500 ppm230 ppmمحصولزمان مصرفآبكود1 kg/1000از اواسط دوره رشد1 kg/1000از اواسط دوره رشد1 kg/1000در مرحله پركردن ميوه1 kg/1000در مرحله ر..

0 تومان

نوتری فولیار 102030

نوتری فولیار 102030

کود کامل نوتریفولیار، جهت محلولپاشی و تامین عناصرغذایی پرمصرف مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم و عناصر ریزمغذی مانند آهن، منگنز، مس، روی، بر و..

49,000 تومان

نوتری پست خمیری 105210 فسفر بالا

نوتری پست خمیری 105210 فسفر بالا

کود كامل ( NPK ) 12.12.44 خميري محلول در آب کود کامل نوتری پیست با درجه هاي كودي 20 - 20 - 20 و 44-12-12 و 10-52-10فرموله و تهيه شده است.نوتری پیست ک..

0 تومان

نوتری پست خمیری 121244 پتاس بالا

نوتری پست خمیری 121244 پتاس بالا

کود كامل ( NPK ) 12.12.44 خميري محلول در آب کود کامل نوتری پیست با درجه هاي كودي 20 - 20 - 20 و 44-12-12 و 10-52-10فرموله و تهيه شده است.نوتری پیست ک..

0 تومان

نوتری پست خمیری 202020 بالانس

نوتری پست خمیری 202020 بالانس

کود کامل نوتری پیست با درجه هاي كودي 20 - 20 - 20 و 44-12-12 و 10-52-10فرموله و تهيه شده است.نوتری پیست کودي با فرمولاسيون خمیری شکل بوده که به صورت ..

37,000 تومان

هوبست 85%

هوبست 85%

هوبست- 85 حاوي اسيد هيوميك تغليظ يافته برپايه هيومات و فولوات پتاسيم مي باشد كه از بهترين منابع لئونارديت جهان تهيه و استخراج شده است.با كودهاي حاوي ك..

0 تومان

وای جی 50 (ترکیب هورمونی)

وای جی 50 (ترکیب هورمونی)

بی نظیرترین ترکیب هورمونی برای بهبود ویژگیهای کمی و کیفی محصولات یکـی از ردههـای پلـی هیدروکسـی استروئیدهاسـت کـه به عنـوان ششـمین گـروه از هو..

68,000 تومان 70,000 تومان

کوکسیل مس 91%

کوکسیل مس 91%

 این محصول قابلیت مبارزه با بیماریهای قارچی و باکتری درمحصولات باغی و زراعی همچون بوته میری، گموز درختان پسته و مرکبات، پیچیدگی برگ هلو، آتشک..

0 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)