حشره کش

حشره کشجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


 اتیون 47% امولسیون مشکفام

اتیون 47% امولسیون مشکفام

حشره کش و کنه کش تماسی و غیرسیستمیک با اثر قطعی روی تمام شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات..

53,000 تومان

 فن والریت 20% امولسیون اکسیر

فن والریت 20% امولسیون اکسیر

حشره کش تماسی، گوارشی و غیرسیستمیک علیه پرودرنیای چغندرقند و مینوز لکه گرد درختان میوه..

0 تومان

 کلرپیریفوس (دورسپان) 40/8% اکسیر

کلرپیریفوس (دورسپان) 40/8% اکسیر

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا..

0 تومان

آبامکتین (1.8% ای سی) طلایی گل سم

آبامکتین (1.8% ای سی) طلایی گل سم

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی و با وجود غیرسیستمیک بودن، در بافت گیاهان نفوذ می کند...

0 تومان

آبامکتین (1.8% ای سی) چین

آبامکتین (1.8% ای سی) چین

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی و با وجود غیرسیستمیک بودن، در بافت گیاهان نفوذ می کند...

0 تومان

آبامکتین (1.8% ای سی) گیاه

آبامکتین (1.8% ای سی) گیاه

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی و با وجود غیرسیستمیک بودن، در بافت گیاهان نفوذ می کند...

0 تومان

آبامکتین1/8% اگریمن

آبامکتین1/8% اگریمن

..

105,000 تومان

آبامکتین1/8% مشکفام
آکتارا سینجنتا سوئیس

آکتارا سینجنتا سوئیس

آکتارا     Actaraتیومتوکسام  گرانول قابل حل در آب %25  Thiamethoxam  25% WGحشره کش جدید سیستمک و تماسی با..

400,000 تومان

ابرون بایر آلمان

ابرون بایر آلمان

ا برون حشره کش و کنه کش تماسی است که تاثیر خوبی بر روی تخم و پوره های سفیدبالک و کنه دارد.لطفا دقت فرمایید: شرکت بایر یک شرکت آلمانی است که ممکن است ب..

0 تومان

استامی پراید 20% پودر اگريمن

استامی پراید 20% پودر اگريمن

­­­­­­ ­­ ..

165,000 تومان

استامی پراید 20% پودر خوشه

استامی پراید 20% پودر خوشه

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب..

0 تومان

استامی پراید 20% پودر مشکفام

استامی پراید 20% پودر مشکفام

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب..

91,000 تومان

استامی پراید 20% چین

استامی پراید 20% چین

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب..

95,000 تومان

ایمیداکلوپراید (كنفيدور) 35%   نیم ل مشکفام

ایمیداکلوپراید (كنفيدور) 35% نیم ل مشکفام

حشره کش سیستمیک با اثرتماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی بویژه حشرات مکنده، ..

0 تومان

ایمیداکلوپرید (كنفيدور)35%  گیاه

ایمیداکلوپرید (كنفيدور)35% گیاه

حشره کشی سیستمیک از گروه نئونیکوتینوئید می باشد. این حشره کش بخوبی از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و با ورود به شیره گیاهی به سایر قسمتهای گ..

0 تومان

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% اگریمن

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% اگریمن

حشره كش با خاصيت تماسي و گوارشي از گروه اگزادیازین ها که بر روي سيستم مركزي اعصاب حشرات تأثير گذاشته با علائم فلج و توقف تغذيه ظاهر مي گردد که براي كن..

0 تومان

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی

حشره كش با خاصيت تماسي و گوارشي از گروه اگزادیازین ها که بر روي سيستم مركزي اعصاب حشرات تأثير گذاشته با علائم فلج و توقف تغذيه ظاهر مي گردد که براي كن..

0 تومان

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی مشکفام

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی مشکفام

حشره کش با خاصیت تماسی گوارشی روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و ماده فعال کانال های سدیم را در سلولهای عصبی مسدود می نماید...

0 تومان

بیسکایا بایر آلمان

بیسکایا بایر آلمان

بیسکایا حشره کشی با طیف وسیع در کنترل آفات با خاصیت تماسی، گوارشی و سیستمیک و اثر ضربه ای است.لطفا دقت فرمایید: شرکت بایر یک شرکت آلمانی است که ممکن ا..

0 تومان

تیودیکارب 80% درای فلوئبل مشکفام

تیودیکارب 80% درای فلوئبل مشکفام

حشره کش تماسی و گوارشی علیه کرم غوزه، پروانه چوبخوار پسته و تریپس پنبه..

288,000 تومان

نمايش 1 تا 21 از 54 (3 صفحه)