حشره کش اکسیر یزد

حشره کش اکسیر یزدمقایسه کالا (0)


 فن والریت 20% امولسیون اکسیر

فن والریت 20% امولسیون اکسیر

حشره کش تماسی، گوارشی و غیرسیستمیک علیه پرودرنیای چغندرقند و مینوز لکه گرد درختان میوه..

0 تومان

 کلرپیریفوس (دورسپان) 40/8% اکسیر

کلرپیریفوس (دورسپان) 40/8% اکسیر

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا..

0 تومان

دیمتوات 40% مایع اکسیر

دیمتوات 40% مایع اکسیر

حشره کش سیستمیک و کنه کش سیستمیک، تماسی و گوارشی..

0 تومان

سایپرمترین مایع40% اکسیر (1397)

سایپرمترین مایع40% اکسیر (1397)

سایپرمترین ای سی40% اکسیر حشره کشی است مایع، غیر سیستمیک تماسی و گوارشی..

0 تومان

فن پروپاترین 10%

فن پروپاترین 10%

حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری..

0 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)