حشره کش گلشیمی

حشره کش گلشیمیمقایسه کالا (0)


ایمیداکلوپرید (كنفيدور)35%  گلشیمی

ایمیداکلوپرید (كنفيدور)35% گلشیمی

حشره کشی سیستمیک از گروه نئونیکوتینوئید می باشد. این حشره کش بخوبی از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و با ورود به شیره گیاهی به سایر قسمتهای گ..

127,000 تومان

دی کلرووس 50% ای سی گل شیمی

دی کلرووس 50% ای سی گل شیمی

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک و نفوذی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی (تدخینی) و اثر ضربه ای شدید، دارای دوره کارنس کوتاه.همچنین دارای خاصیت تخم کشی بالای..

38,500 تومان

روغن ولک 1لیتری ویژه گلشیمی

روغن ولک 1لیتری ویژه گلشیمی

روغن ولک 1لیتری ویژه گلشیمی..

21,500 تومان

روغن ولک 4لیتری ویژه گلشیمی

روغن ولک 4لیتری ویژه گلشیمی

روغن ولک 4لیتری ویژه گلشیمی..

75,000 تومان

صابون محلولپاشی گلشیمی

صابون محلولپاشی گلشیمی

صابون محلولپاشی گلشیمی حاوی سورفکتانت آنیونی با خاصیت خیس کنندگی و پخش کنندگی و همچنین از بین برنده نیروی جذب سطحی قطرات است.میزان مصرف بهمراه سم و کو..

20,000 تومان

فن پروپاترین 10% ای-سی گلشیمی

فن پروپاترین 10% ای-سی گلشیمی

حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری..

48,500 تومان

فنیتروتیون 50% ای-سی گلشیمی

فنیتروتیون 50% ای-سی گلشیمی

فنیتروتیون 50% ای-سی گلشیمی، حشره کشی است غیرسیستمیک با اثر گوارشی و تماسی..

106,000 تومان

مالاتیون 57% ای سی گلشیمی

مالاتیون 57% ای سی گلشیمی

حشره کش و کنه کشی از روه ارگانوفسفره ها با خاصیت غیر سیستمیک و اثر تماسی، گوارشی و تدخینی که توانایی آن در مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانور..

53,500 تومان

هگزافلومورون 10% (کنسالت) گلشیمی

هگزافلومورون 10% (کنسالت) گلشیمی

حشره کش هگزافلومورون 10% (کنسالت) گلشیمی، حشره کشی است سیستمیک و گوارشی که از سنتز کیتین جلوگیری می کند.میزان مصرف آن جهت پسیل پسته 0.5 تا 0.7در هزار ..

92,000 تومان

پروفنفوس  50%  گلشیمی

پروفنفوس 50% گلشیمی

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی  از گروه اورگانوفسفره ها ..

72,500 تومان

کلرپیریفوس (دورسپان) 40/8% گلشیمی

کلرپیریفوس (دورسپان) 40/8% گلشیمی

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا..

52,000 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)