حشره کش مشکفام

حشره کش مشکفام

 توليد و توزيع انواع حشره كش


مقایسه کالا (0)


 اتیون 47% امولسیون مشکفام

اتیون 47% امولسیون مشکفام

حشره کش و کنه کش تماسی و غیرسیستمیک با اثر قطعی روی تمام شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات..

53,000 تومان

آبامکتین1/8% مشکفام
استامی پراید 20% پودر مشکفام

استامی پراید 20% پودر مشکفام

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب..

96,000 تومان

ایمیداکلوپراید (كنفيدور) 35%   نیم ل مشکفام

ایمیداکلوپراید (كنفيدور) 35% نیم ل مشکفام

حشره کش سیستمیک با اثرتماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی بویژه حشرات مکنده، ..

0 تومان

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی مشکفام

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی مشکفام

حشره کش با خاصیت تماسی گوارشی روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و ماده فعال کانال های سدیم را در سلولهای عصبی مسدود می نماید...

0 تومان

تیودیکارب 80% درای فلوئبل مشکفام

تیودیکارب 80% درای فلوئبل مشکفام

حشره کش تماسی و گوارشی علیه کرم غوزه، پروانه چوبخوار پسته و تریپس پنبه..

0 تومان

دی کلرووس 50% ای سی مشکفام

دی کلرووس 50% ای سی مشکفام

حشره کش تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی علیه آفات مکنده..

0 تومان

دیازینون 60% مايع مشکفام

دیازینون 60% مايع مشکفام

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی برای مبارزه با کرم سیب،پسیل گلابی ، شپشکهای پسته و مرکبات و نخیلات و آفات چغندر..

92,000 تومان

سایپرمترین 40% مايع مشکفام  250cc

سایپرمترین 40% مايع مشکفام 250cc

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سم پاشی شده ، علیه حشرات جونده سیب و پنبه..

0 تومان

فن والریت 20% ای سی مشکفام

فن والریت 20% ای سی مشکفام

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با کمی خاصیت کنه کشی از گروه پایروتیروئیدها..

45,000 تومان

فن پروپاترین (دانيتل) 10% امولسیون مشکفام

فن پروپاترین (دانيتل) 10% امولسیون مشکفام

حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری..

0 تومان

فنیتروتیون 50% مشکفام

فنیتروتیون 50% مشکفام

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی فسفره با خاصیت نفوذی وسیع و طیف وسیع..

0 تومان

فوزالن 35% مشکفام

فوزالن 35% مشکفام

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی، گوارشی با طیف وسیع..

79,000 تومان

مالاتیون 57% مایع مشکفام
پروفنفوس  50%  مشکفام

پروفنفوس 50% مشکفام

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی  از گروه اورگانوفسفره ها ..

0 تومان

پیریمیکارب (پریمور) 50% دبلیو پی مشکفام
کلرپیریفوس (دورسپان) 40.8% مشكفام

کلرپیریفوس (دورسپان) 40.8% مشكفام

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا..

53,000 تومان

کلرپیریفوس (دورسپان) 40.8% مشكفام 100cc

کلرپیریفوس (دورسپان) 40.8% مشكفام 100cc

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا..

9,200 تومان

نمايش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)