حشره کش بایر آلمان

حشره کش بایر آلمان

 


مقایسه کالا (0)


ابرون بایر آلمان

ابرون بایر آلمان

ا برون حشره کش و کنه کش تماسی است که تاثیر خوبی بر روی تخم و پوره های سفیدبالک و کنه دارد.لطفا دقت فرمایید: شرکت بایر یک شرکت آلمانی است که ممکن است ب..

0 تومان

بیسکایا بایر آلمان

بیسکایا بایر آلمان

بیسکایا حشره کشی با طیف وسیع در کنترل آفات با خاصیت تماسی، گوارشی و سیستمیک و اثر ضربه ای است.لطفا دقت فرمایید: شرکت بایر یک شرکت آلمانی است که ممکن ا..

0 تومان

سیوانتو بایر آلمان

سیوانتو بایر آلمان

سیوانتو حشره کش با طیف وسیع در کنترل آفات با خاصیت تماسی، گوارشی و اثر ضربه ای است.لطفا دقت فرمایید: شرکت بایر یک شرکت آلمانی است که ممکن است برخی از ..

0 تومان

موونتو بایر آلمان

موونتو بایر آلمان

موونتو     مواردمصرف : محصولآفتمقدارمصرفپستهپسيل (شيره خشك)0/5 ليتردرهزار    مديريت كاربرد :موونتو حشره كش جدي..

0 تومان

پروتئوس بایر آلمان

پروتئوس بایر آلمان

پروتئوس مورد و محل آزمايش :حشره كش پروتئوس روغن قابل انتشار 110 توسط موَسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور عليه آفت عسلك يا مگس سفيد جاليز در مزرعه در من..

0 تومان

کنفیدور بایر آلمان

کنفیدور بایر آلمان

کنفیدور حشره کشی سیستمیک از گروه نئونیکوتینوئید می باشد. این حشره کش بخوبی از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و با ورود به شیره گیاهی به سایر ق..

0 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)