قارچ کشجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


اکسی کلرور مس 35% پودر ایزاگرو ایتالیا

اکسی کلرور مس 35% پودر ایزاگرو ایتالیا

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

اکسی کلرور مس 35% پودر مشکفام

اکسی کلرور مس 35% پودر مشکفام

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

اکسی کلرور مس 35% پودر گیاه

اکسی کلرور مس 35% پودر گیاه

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

اگریفوس 40% اس ال 5لیتری

اگریفوس 40% اس ال 5لیتری

قارچ کش سیستمیک اگریفوس 40% اس الحاوی دو عنصر اصلی: فسفر (به فرم اسید فسفونیک) و پتاسیم (KHPO) می باشد که سبب تولید فیتوآلکسینها و پروتئینهایی در گیاه..

0 تومان

اینفینیتو بایر آلمان

اینفینیتو بایر آلمان

اینفینیتوفلوپیکولید 62/5 گرم در لیتر + پروپاموکارب 625 گرم در لیتر فرمولاسیون : سوسپانسیون SC موارد توصیه اینفینیتو در ایران :سفیدک دروغی جالیز :..

0 تومان

ایپردیون+کاربندازیم  (رورال) 52/5% آریاشیمی

ایپردیون+کاربندازیم (رورال) 52/5% آریاشیمی

قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو..

0 تومان

ایپردیون+کاربندازیم  (رورال) 52/5% پودر چین

ایپردیون+کاربندازیم (رورال) 52/5% پودر چین

قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو..

0 تومان

ایپردیون+کاربندازیم  (رورال) 52/5% گیاه

ایپردیون+کاربندازیم (رورال) 52/5% گیاه

قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو..

0 تومان

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) مشکفام

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) مشکفام

قارچ کش سیستمیک- تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان..

0 تومان

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

قارچ کش سیستمیک- تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان..

0 تومان

تبوکونازول راکسیل (پودر) ٢٪ گياه (1397)

تبوکونازول راکسیل (پودر) ٢٪ گياه (1397)

تبوکونازول قارچ کشی سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر استفاده می شود. این قارچ  کش از خانواده تریازولها است...

0 تومان

تریدمورف (كالكسين) 75%  مشکفام

تریدمورف (كالكسين) 75% مشکفام

 قارچکش سیستمیک قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد..

0 تومان

تیوفانات متیل %70 پودر گیاه

تیوفانات متیل %70 پودر گیاه

ویژگی های عمومی : قارچكشی از گروه بنزیمیدازول ؛ سيستميك که علیه بیماری های لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی در سیب و گلابی ؛ سیاهک گندم ؛ پوسیدگی قهوه ای ..

0 تومان

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) اکسیر (1397)

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) اکسیر (1397)

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

0 تومان

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) مشکفام

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) مشکفام

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

51,000 تومان

تیوفانات متیل (توپسین ام) اگریمن

تیوفانات متیل (توپسین ام) اگریمن

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

165,000 تومان

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی ..

0 تومان

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

قارچ کشی جدید که توسط شرکت ISK ژاپن کشف شده و قارچ کشی است محافظتی و با اثر تماسی و خاصیت تماسی محدود..

0 تومان

رزالاکسیل (ام-زد) 72% بهاور

رزالاکسیل (ام-زد) 72% بهاور

قارچ کش سیستمیک و تماسی شامل (متالاکسیل 8% + مانکوزب 64%) که از طریق ریشه، ساقه و برگ جذب شده و  و برای کنترل بیماری در داخل بافت گیاهی بواس..

0 تومان

مانکوزب 80% پودر اکسیر (1397)

مانکوزب 80% پودر اکسیر (1397)

قارچ کش حفاظتی علیه سیاهک پنهان گندم، لکه آجری بادام، برق زدگی نخود، سفیدک دروغی یونجه و توتون و زنگ میخک تحت لیسانس شرکت ژکم چین..

38,000 تومان

نمايش 1 تا 21 از 36 (2 صفحه)