قارچ کشجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


آلپاسید (کود تخصصی افزایش دهنده تعداد گل و مکمل قارچ کش)
اکسی کلرور مس 35% پودر ایزاگرو ایتالیا

اکسی کلرور مس 35% پودر ایزاگرو ایتالیا

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

اکسی کلرور مس 35% پودر مشکفام

اکسی کلرور مس 35% پودر مشکفام

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

اکسی کلرور مس 35% پودر گیاه

اکسی کلرور مس 35% پودر گیاه

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

اگریفوس 40% اس ال 5لیتری

اگریفوس 40% اس ال 5لیتری

قارچ کش سیستمیک اگریفوس 40% اس الحاوی دو عنصر اصلی: فسفر (به فرم اسید فسفونیک) و پتاسیم (KHPO) می باشد که سبب تولید فیتوآلکسینها و پروتئینهایی در گیاه..

81,000 تومان

اینفینیتو بایر آلمان

اینفینیتو بایر آلمان

اینفینیتوفلوپیکولید 62/5 گرم در لیتر + پروپاموکارب 625 گرم در لیتر فرمولاسیون : سوسپانسیون SC موارد توصیه اینفینیتو در ایران :سفیدک دروغی جالیز :..

0 تومان

ایپردیون+کاربندازیم  (رورال) 52/5% پودر چین

ایپردیون+کاربندازیم (رورال) 52/5% پودر چین

قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو..

0 تومان

ایپردیون+کاربندازیم  (رورال) 52/5% گلشیمی

ایپردیون+کاربندازیم (رورال) 52/5% گلشیمی

قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو..

129,000 تومان

ایپردیون+کاربندازیم  (رورال) 52/5% گیاه

ایپردیون+کاربندازیم (رورال) 52/5% گیاه

قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو..

0 تومان

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) مشکفام

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) مشکفام

قارچ کش سیستمیک- تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان..

124,000 تومان

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

قارچ کش سیستمیک- تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان..

0 تومان

تبوکونازول راکسیل (پودر) ٢٪ گل شیمی

تبوکونازول راکسیل (پودر) ٢٪ گل شیمی

تبوکونازول قارچ کشی سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر استفاده می شود. این قارچ  کش از خانواده تریازولها است...

16,500 تومان

تریدمورف (كالكسين) 75%  مشکفام

تریدمورف (كالكسين) 75% مشکفام

 قارچکش سیستمیک قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد..

0 تومان

تریدمورف (كالكسين) 75%  گلشیمی

تریدمورف (كالكسين) 75% گلشیمی

 قارچکش سیستمیک قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد..

118,000 تومان

تیوفانات متیل %70 پودر گیاه

تیوفانات متیل %70 پودر گیاه

ویژگی های عمومی : قارچكشی از گروه بنزیمیدازول ؛ سيستميك که علیه بیماری های لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی در سیب و گلابی ؛ سیاهک گندم ؛ پوسیدگی قهوه ای ..

0 تومان

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) اکسیر (1397)

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) اکسیر (1397)

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

0 تومان

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) مشکفام

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) مشکفام

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

51,000 تومان

تیوفانات متیل (توپسین ام) اگریمن

تیوفانات متیل (توپسین ام) اگریمن

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

128,000 تومان

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی ..

0 تومان

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

قارچ کشی جدید که توسط شرکت ISK ژاپن کشف شده و قارچ کشی است محافظتی و با اثر تماسی و خاصیت تماسی محدود..

0 تومان

رزالاکسیل (ام-زد) 72% بهاور

رزالاکسیل (ام-زد) 72% بهاور

قارچ کش سیستمیک و تماسی شامل (متالاکسیل 8% + مانکوزب 64%) که از طریق ریشه، ساقه و برگ جذب شده و  و برای کنترل بیماری در داخل بافت گیاهی بواس..

0 تومان

نمايش 1 تا 21 از 44 (3 صفحه)