قارچ کش گل سم

قارچ کش گل سممقایسه کالا (0)


ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

قارچ کش سیستمیک- تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان..

0 تومان

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی ..

0 تومان

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

قارچ کشی جدید که توسط شرکت ISK ژاپن کشف شده و قارچ کشی است محافظتی و با اثر تماسی و خاصیت تماسی محدود..

0 تومان

مانکوزب 80% پودر وتابل Indofil

مانکوزب 80% پودر وتابل Indofil

مانکوزب 80% قارچ کشی است تماسی با اثر حفاظتی  از گزوه دی تیوکاربامات هاکه با نحوه اثر اختلال در متابولیسم سلولی عمل   می کند.مصرف این ق..

40,000 تومان

کاربندازیم 60% پودر گل سم

کاربندازیم 60% پودر گل سم

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان علیه سیاهک آشکار گندم و جو..

43,000 تومان

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

قارچ کش کلروتالونیل 75% وتابل گل سم داکونیل پودر، قارچ کشی است غیر سیستمیک از گروه کلرونیتریل با اثر حفاظتی که برای کنترل طیف گسترده ای از بیماریهای گ..

82,600 تومان

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

قارچ کش کلروتالونیل 75% وتابل گل سم داکونیل پودر، قارچ کشی است غیر سیستمیک از گروه کلرونیتریل با اثر حفاظتی که برای کنترل طیف گسترده ای از بیماریهای گ..

82,600 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)