قارچ کش بازارگان کالامقایسه کالا (0)


اسپورگون 50% دبلیو-پی آلمان

اسپورگون 50% دبلیو-پی آلمان

قارچ کش اسپورگون 50% دبلیو-پی آلمان: قارچ کش با خاصیت حفاظتی و ریشه کنی ثبت شده بر روی قارچ خوراکی جهت مبارزه با پوسیدگی خشک با دوز 0.9گرم بر متر مربع..

0 تومان

دومارک 10 ای-سی ایزاگرو ایتالیا

دومارک 10 ای-سی ایزاگرو ایتالیا

قارچ کش دومارک 10 ای-سی ایزاگرو ایتالیا: قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری، معالجه و ریشه کنی جهت مبارزه با بیماری سفیدک پودری جالیز..

0 تومان

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)