مشکفام فارس

مقایسه کالا (0)


 اتیون 47% امولسیون مشکفام

اتیون 47% امولسیون مشکفام

حشره کش و کنه کش تماسی و غیرسیستمیک با اثر قطعی روی تمام شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات..

53,000 تومان

آبامکتین1/8% مشکفام
ارتوس  (فن پیروکسی میت) 5% مشکفام Japan

ارتوس (فن پیروکسی میت) 5% مشکفام Japan

کنه کش با خاصیت تماسی و نفوذی بالا با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم کنه قرمزمرکبات، کنه های تارعنکبوتی درختان میوه سردسیری وکنه ..

0 تومان

استامی پراید 20% پودر مشکفام

استامی پراید 20% پودر مشکفام

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب..

96,000 تومان

اکسی کلرور مس 35% پودر مشکفام

اکسی کلرور مس 35% پودر مشکفام

این قارچ کش از گروه ترکیبات مسی می باشد.این سم دارای خاصیت باکتری کشی نیز می باشد.برای کنترل آتشک درختان میوه دانه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار..

0 تومان

ایمیداکلوپراید (كنفيدور) 35%   نیم ل مشکفام

ایمیداکلوپراید (كنفيدور) 35% نیم ل مشکفام

حشره کش سیستمیک با اثرتماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی بویژه حشرات مکنده، ..

0 تومان

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی مشکفام

ایندوکساکارب (آوانت) اس-سی 15% هندی مشکفام

حشره کش با خاصیت تماسی گوارشی روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و ماده فعال کانال های سدیم را در سلولهای عصبی مسدود می نماید...

0 تومان

بنتازون (48% اس ال) مشکفام

بنتازون (48% اس ال) مشکفام

علف کش انتخابی، پس رویشی، تماسی که برای کنترل علفهای هرز در مزارع مصرف می شود...

104,000 تومان

بوتاکلر (60% ای سی) مشکفام

بوتاکلر (60% ای سی) مشکفام

علف کش انتخابی، سیستمیک، بازدارنده سنتز پروتئین..

0 تومان

تترادیفون (7.52% ای سی) مشکفام (1397)

تترادیفون (7.52% ای سی) مشکفام (1397)

کنه کش غیر سیستمیک از گروه دیفنیل با اثر طولانی..

0 تومان

تریدمورف (كالكسين) 75%  مشکفام

تریدمورف (كالكسين) 75% مشکفام

 قارچکش سیستمیک قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد..

0 تومان

تریفلورالین 48% مشكفام

تریفلورالین 48% مشكفام

علف کش انتخابی  از گروه دی نیتروآنیلین جهت کنترل علف های هرز پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا که از طریق هیپوکوتیل جذب شده و با ایجاد اختلال در..

0 تومان

تیودیکارب 80% درای فلوئبل مشکفام

تیودیکارب 80% درای فلوئبل مشکفام

حشره کش تماسی و گوارشی علیه کرم غوزه، پروانه چوبخوار پسته و تریپس پنبه..

0 تومان

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) مشکفام

تیوفانات متیل (70% دبلیو پی) مشکفام

قارچ کش سیستمیک به فرم پودری که برای ضد عفونی بذر توصیه گردیده است..

51,000 تومان

دی کلرووس 50% ای سی مشکفام

دی کلرووس 50% ای سی مشکفام

حشره کش تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی علیه آفات مکنده..

0 تومان

دیازینون 60% مايع مشکفام

دیازینون 60% مايع مشکفام

حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی برای مبارزه با کرم سیب،پسیل گلابی ، شپشکهای پسته و مرکبات و نخیلات و آفات چغندر..

92,000 تومان

سایپرمترین 40% مايع مشکفام  250cc

سایپرمترین 40% مايع مشکفام 250cc

حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سم پاشی شده ، علیه حشرات جونده سیب و پنبه..

0 تومان

فن والریت 20% ای سی مشکفام

فن والریت 20% ای سی مشکفام

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با کمی خاصیت کنه کشی از گروه پایروتیروئیدها..

45,000 تومان

فن پروپاترین (دانيتل) 10% امولسیون مشکفام

فن پروپاترین (دانيتل) 10% امولسیون مشکفام

حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری..

0 تومان

فنیتروتیون 50% مشکفام

فنیتروتیون 50% مشکفام

حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی فسفره با خاصیت نفوذی وسیع و طیف وسیع..

0 تومان

فوزالن 35% مشکفام

فوزالن 35% مشکفام

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی، گوارشی با طیف وسیع..

79,000 تومان

نمايش 1 تا 21 از 37 (2 صفحه)