گل سم گرگان

مقایسه کالا (0)


آبامکتین (1.8% ای سی) طلایی گل سم

آبامکتین (1.8% ای سی) طلایی گل سم

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی و با وجود غیرسیستمیک بودن، در بافت گیاهان نفوذ می کند...

57,000 تومان

اکسی فلورفن  (گل)24% مایع گل سم

اکسی فلورفن (گل)24% مایع گل سم

 علفکش علف کشی از گروه دی فنیل اترها است.به صورت پیش رویش یا پس رویش کاربرد دارد.برای بعضی زراعتها مانند سویا وپسته ممکن است تاثیر فیتوتوکسیسیته ..

97,000 تومان

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

ایپرودیون+کاربندازیم (52.5% دبلیو پی) گل سم

قارچ کش سیستمیک- تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان..

0 تومان

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

داکونیل 720 اس-سی سینجنتا سوئیس

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی ..

0 تومان

دی کلرووس 50% ای سی چین

دی کلرووس 50% ای سی چین

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک و نفوذی با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی (تدخینی) و اثر ضربه ای شدید، دارای دوره کارنس کوتاه.همچنین دارای خاصیت تخم کشی بالای..

50,000 تومان

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

رانمن (سیازوفامید 40%) اس سی فرانسه (1397)

قارچ کشی جدید که توسط شرکت ISK ژاپن کشف شده و قارچ کشی است محافظتی و با اثر تماسی و خاصیت تماسی محدود..

0 تومان

مانکوزب 80% پودر وتابل Indofil

مانکوزب 80% پودر وتابل Indofil

مانکوزب 80% قارچ کشی است تماسی با اثر حفاظتی  از گزوه دی تیوکاربامات هاکه با نحوه اثر اختلال در متابولیسم سلولی عمل   می کند.مصرف این ق..

40,000 تومان

موسپیلان 20% پودر گل سم تحت لیسانس ژاپن
هگزی تیازوکس (نيسيرون) 10% گل سم

هگزی تیازوکس (نيسيرون) 10% گل سم

کنه کش تماسی گوارشی و نفوذی با اثرتخم کشی ،لاروکشی و شفیره کشی ،علیه کنه قرمز مرکبات..

0 تومان

کاربندازیم 60% پودر گل سم

کاربندازیم 60% پودر گل سم

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان علیه سیاهک آشکار گندم و جو..

43,000 تومان

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

قارچ کش کلروتالونیل 75% وتابل گل سم داکونیل پودر، قارچ کشی است غیر سیستمیک از گروه کلرونیتریل با اثر حفاظتی که برای کنترل طیف گسترده ای از بیماریهای گ..

82,600 تومان

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

کلروتالونیل 75% وتابل گل سم (داکونیل پودر)

قارچ کش کلروتالونیل 75% وتابل گل سم داکونیل پودر، قارچ کشی است غیر سیستمیک از گروه کلرونیتریل با اثر حفاظتی که برای کنترل طیف گسترده ای از بیماریهای گ..

82,600 تومان

کلرپیریفوس (دورسپان) 40.8% طلایی گل سم

کلرپیریفوس (دورسپان) 40.8% طلایی گل سم

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا..

49,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)